vakmanschap

Vakmanschap wordt in vakliteratuur vaak gelijk gesteld aan bekwaamheiden betekent dan je vak verstaan, over routine en handelingssnelheid beschikken en kunnen omgaan met telkens nieuwe vragen en problemen. Richard Sennet benadrukt in The Caftsman dat vakmanschap ook een kwaliteit is die diep in de persoon zit verankerd en zingevend is. Vakmensen verbinden zich volgens hem niet alleen met de waarden van hun vak of beroepsgroep, maar ontwikkelen ook eigen overtuigingen en waarden. Werken vanuit vakmanschap geeft mensen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen en daarmee ook aan dieperliggende maatschappelijke vraagstukken. Vakmanschap staat in onze tijd van standaardisering en automatisering evenwel onder druk.