creativiteit

Creativiteit is een vermogen waarover elk mens beschikt, maar is in veel werk verloren gegaan en terugverwezen naar de prívesfeer en de culturele sector. Volgens Joseph Beuys was “jeder Mensch ein Künstler”, waarmee hij bedoelde dat elk mens het vermogen heeft om vorm te geven aan de spanning tussen de chaos en de orde die het leven nu eenmaal is. Creativiteit betekent voor hem ook dat elk mens drager is van talenten en dat de menselijke geest vindingrijk is. Een werkplaats biedt de deelnemende professionals de ruimte om hun talenten, hun creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien in concrete vraagstukken in het werk die onmiskenbaar een spanning in zich dragen van (on)maakbaarheid en (on)oplosbaarheid. Om hiermee om te leren omgaan, en om aan deze vraagstukken vernieuwend vorm te geven, werken we ook samen met ‘echte kunstenaars’