3.0

3.0 is een term uit de internetwereld, die correspondeert met een wezenlijk aspect van kunst en daarmee een onverwachte verbinding maakt tussen een technische en een esthetische blik op onze wereld. 3.0 is het nog onontgonnen vervolg op de bekende 1.0- en 2.0-technieken, die zich allebei bezighouden met doelbewuste productieprocessen. In 1.0 staat het maken van het medium centraal waarop aanbieders producten kunnen verkopen aan hun gebruikers (internet als een virtuele reclamefolder). De 2.0-aanpak is gericht op het betrekken van gebruikers bij het ontwerp of de verkoop van nieuwe producten (facebook, marktplaats). In 3.0 verdwijnt het onderscheid tussen aanbieders en gebruikers, en krijgt het web de trekken van een autonoom proces, waarop de rationele logica van oorzaak en gevolg geen vat heeft. Vergelijk de wicked problems uit de organisatietheorie en de betekenis van emergentie in de kunst.