ambacht

Ambacht is een begrip en praktijk waarvoor in organisaties sinds kort weer veel aandacht is. Het is een term uit de vroegere gildes en hoort thuis in het denken over werk als een vak waarin iets wordt gemaakt. En dat is een ervaring is die we in onze tijd van vergaande automatisering, standaardisering en protocollisering van werk nogal eens kwijt zijn. Mijn bronnen voor herwaardering van werk als ambacht zijn ondermeer De Ambachtsman. De mens als maker van Richard Sennet (Meulenhoff, 2008), de recent onstane makersbeweging (http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/algemeen/item/1199-de-makersbeweging-plezier-in-zelf-dingen-bedenken-en-maken/1199-de-makersbeweging-plezier-in-zelf-dingen-bedenken-en-maken) en het discours van normatieve professionaliteit.