ontbureaucratisering

Ontbureaucratisering of ontregeling is zoeken naar wat minimaal geregeld moet zijn om het werk te kunnen doen dat nodig is. Mijn uitgangspunt hierbij is niet tegen de regels, maar tussen de regels. We hebben regels nodig, denk maar aan Max Webers idee van de bureaucratie als een zakelijke, efficiënte en eerlijke manier van bestuur. Maar net als in de poëzie (ont)staat betekenis vaak niet in de regels zelf: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat.’(Martinus Nijhof) In de praktijk van organisaties blijkt ontbureaucratisering vaak te slagen als medewerkers op hun eigen gevoel en gezond verstand durven te vertrouwen. Iets wat ze thuis vaak wel ‘gewoon doen’…