zelforganisatie

Zelforganisatie wordt vaak opgevat als het ‘loskomen van het centrale gezag’ en wordt geassocieerd met ‘vrijheid om je eigen gang te gaan’. Maar volgens mij gaat het vooral over het opnieuw willen verbinden of actief opzoeken van elkaar, als medewerkers met verschillende kennis en kunde samen vorm willen geven aan ‘wat nodig is’.