dialoog

Dialoog is een onderzoeksvorm waarin mensen bij elkaar op zoek gaan naar gedeelde waarden, om daarmee tot een nieuw handelingsperspectief te komen. Een dialoog is het tegenovergestelde van een debat, dat primair is gericht op het overtuigen van de ander. In mijn praktijk werk ik ondermeer met vormen van de contemplatieve of stille dialoog, het socratische gesprek en de generatiedialoog. Zie bijv.: http://mensindialoog-dagelijksedialogen.blogspot.nl/2014/03/contemplatieve-dialoog.html